Jaka jest v3 jesieni?
Jaka jest v3 jesieni?
Anonim

Koniugacja „Upadek”

Forma podstawowa (bezokolicznik): Jesień
Czas przeszły prosty: Ściąć
Imiesłów czasu przeszłego: Upadły
Trzecia osoba liczba pojedyncza: Spada
Imiesłów czasu teraźniejszego / Gerund: Spadający

W związku z tym, jaka jest forma imiesłowu czasu przeszłego upadku?

Odpowiedź i wyjaśnienie: proste czas przeszły „jesień”' jest 'ściąć. ' Nazywa się to również preterytem 'jesień. ' Ten imiesłów czasu przeszłego tego czasownika to 'upadły.

Co więcej, jaka jest różnica między upadkiem a upadkiem? Jako czasowniki różnica między spadłem oraz jesień czy to ściąć jest zrobienie czegoś jesień; szczególnie do ścinania drzewa lub ściąć może być (jesień) lub ściąć można (zszyć) zszyć wystającą klapkę materiału, jako naddatek na szew, lub plisę podczas jesień jest przejście na niższą pozycję pod wpływem grawitacji.

Co więcej, jaki jest imiesłów upadku?

Trzecioosobową prostą oznajmującą formą upadku w trzeciej osobie liczby pojedynczej są upadki. ten imiesłów czasu teraźniejszego upadku spada. ten imiesłów czasu przeszłego upadku jest upadły lub powalony.

Jaki jest czasownik nieregularny oznaczający spadek?

Jesień jest czasownik nieregularny. Oznacza ruch w dół lub na ziemię.

Popularny według tematu